Aivot ovat perusta hyvin koordinoidun työn keholle

Aivotärähdys

Henkilö on monimutkainen organismi, joka koostuu useista elimistä yhdistyneenä yhteen verkkoon, jonka työtä säännellään tarkasti ja moitteettomasti. Kehon työn säätelyn päätehtävä on keskushermosto (CNS). Tämä on monimutkainen järjestelmä, mukaan lukien useita elimiä ja ääreishermojen päätyjä ja reseptoreita. Tämän järjestelmän tärkein elin on aivo - monimutkainen laskentakeskus, joka vastaa koko organismin oikeasta toiminnasta.

Yleistietoja aivojen rakenteesta

Opiskelua varten he ovat yrittäneet pitkään, mutta koko ajan tutkijat eivät ole kyenneet vastaamaan täsmällisesti ja yksiselitteisesti kysymykseen, joka on 100% siitä, mitä se on ja miten tämä elin toimii. Monia toimintoja tutkitaan, joillekin on olemassa vain arvailuja.

Visuaalisesti se voidaan jakaa kolmeen pääosaan: aivorungon, pikkuaivot ja suuret puolipallot. Tämä jako ei kuitenkaan heijasta kaikkia tämän elimen moninaista toimintaa. Tarkemmin nämä osat jaetaan osastoihin, jotka ovat vastuussa tiettyjen elimistön toiminnoista.

Oblong osasto

Ihmisen keskushermosto on erottamaton mekanismi. Sileä siirtymäelementti cnc: n spinaalisesta osasta on pitkänomainen osa. Visuaalisesti se voidaan esittää muodossa katkaistun kartion pohjan ylä- tai pikkusipuleita toisistaan ​​poikkeavia siitä pullistumat - hermokudoksen yhteyden väli- jako.

Yksikössä on kolme eri tehtävää - aistinvaraista, refleksiä ja kapellimestaria. Sen tehtävänä on seurata tärkein turvallisuuteen (nieluheijaste, Chang, yskä) ja tajuton refleksit (sydämenlyönnit, hengitys, vilkkuva, syljen, mahanesteen eritystä, nielemisvaikeuksia, aineenvaihdunta). Lisäksi medulla oblongata on vastuussa sellaisista tunteista kuin liikkeiden tasapaino ja koordinointi.

Keski-aivot

Seuraava osasto, joka vastaa selkäydinnestään liittyvästä viestinnästä, on keskellä. Tämän osaston pääasiallinen tehtävä on hermoimpulssien käsittely ja kuulokojeiden ja ihmisen visuaalisen keskuksen toimivuuden säätö. Saatujen tietojen käsittelyn jälkeen tämä muodostus antaa impulssisignaaleja vastaukseksi ärsykkeisiin: kääntämällä pään äänelle, muuttamalla kehon sijaintia vaaratilanteessa. Muita toimintoja ovat kehon lämpötilan säätely, lihasäänet, jännitys.

Keskusosastolla on monimutkainen rakenne. Sijoita 4 klusteria hermosoluja - hillocks, joista kaksi ovat vastuussa visuaalisesta havainnoinnista, kaksi muuta kuulluksi. Nervojen tukkoisuus liittyy toisiinsa ja muihin aivojen osien ja selkäydinten kanssa samaan hermo-lihaskudokseen, visuaalisesti samanlaiset kuin jalat. Segmentin koko on enintään 2 cm aikuiselle.

Keskitason aivot

Vielä monimutkaisempi osaston rakenteessa ja toiminnoissa. Anatomisesti välituote aivo on jaettu useisiin osiin: aivolisäke. Se on pieni aivojen osa, joka on vastuussa välttämättömien hormonien erittymisestä ja kehon endokriinisen järjestelmän säätelystä.

Aivolisäke ehdollisesti jaettuina useisiin osiin, joista jokainen suorittaa tehtävänsä:

 • Adenohypophysis on perifeeristen hormonaalisten rauhasten säätelijä.
 • Neurohypophysis - liittyy hypotalamukseen ja kertyy itsessään tuottamaansa hormoneja.

hypotalamus

Pieni aivoalue, jonka tärkein tehtävä on kontrolloida sykettä ja verenpainetta aluksissa. Lisäksi hypotalamus on vastuussa osasta emotionaalisia ilmentymiä tuottamalla tarvittavat hormonit tukahduttamaan stressaavia tilanteita. Toinen tärkeä tehtävä on nälän, kylläisyyden ja janoisuuden hallinta. Ylöspäin, hypotalamus on seksuaalisen aktiivisuuden ja ilo.

epitalamus

Tämän osaston päätehtävänä on säännellä päivittäistä biologista rytmiä. Valmistettujen hormonien vaikutukset vaikuttavat nukkumisen kestoon yöllä ja normaalissa varvastuksessa päivän aikana. Se on epithalamus, joka sovittaa kehomme "kevyen päivän" olosuhteisiin ja jakaa ihmiset "pöllöihin" ja "valeiksi". Toinen epitoalamuksen tehtävä on kehon aineenvaihdunnan säätely.

thalamus

Tämä muodostuminen on erittäin tärkeää, jotta ymmärtäisimme ympärillämme olevan maailman. Se on thalamus, joka on vastuussa perifeerisiin reseptoreihin tulevien impulssien käsittelystä ja tulkinnasta. Tämä datakeskus konvergoi tietoja visuaalisesta hermosta, kuulokojeesta, kehon lämpötila-reseptoreista, olfaktorireseptoreista ja kipupisteistä.

Takana osasto

Kuten edellisissä osastoissa, takaraajassa on alaosastoja. Pääosa on pikkuaivo, toinen varioliosisilta, joka on pieni hermoston kudos, joka yhdistää pikkuaivot muihin osiin ja aivoihin kulkeutuvat verisuonten.

pikkuaivot

Muodossaan pikkuaivot muistuttavat suuria puolipalloja, se koostuu kahdesta osasta, jotka on yhdistetty "matoilla" - hermokudoksen johtavalla kompleksilla. Tärkeimmät pallonmuodot koostuvat hermosolujen tai "harmaasäteilyn" ytimistä, joita kerätään pintojen ja tilavuuksien lisäämiseksi taitoksissa. Tämä osa sijaitsee kallon silmäsuojaosassa ja kokonaan seisoo koko sen takaosassa.

Tämän osaston päätehtävänä on moottoritoimintojen koordinointi. Pikkuaivo ei kuitenkaan käynnistä käsien tai jalkojen liikkeitä - se vain ohjaa tarkkuutta ja selkeyttä, liikkeiden järjestystä, moottoria ja asennetta.

Toinen tärkeä tehtävä on kognitiivisten toimintojen säätely. Näihin kuuluvat: huomiota, ymmärrystä, kielen tuntemusta, pelon tunteen säätelyä, ajan tunne, iloisuuden luonteen tietoisuus.

Suuret aivojen puolipallot

Aivojen irtotavaravuus ja tilavuus putoavat juuri lopulliselle osastolle tai suurille puoliskoille. Kahden pallonpuoliskon: vasen - useimmiten vastuussa analyyttinen ajattelu ja puhe kehon toiminnot, ja oikea - päätehtävänä joista abstraktin ajattelun ja kaikki prosessit liittyvät luovuuteen ja vuorovaikutus ulkomaailman kanssa.

Terminaalisen aivon rakenne

Aivojen suuret pallonpuoliskot ovat keskushermoston tärkein "prosessorilohko". Eri "erikoistumisesta" huolimatta nämä segmentit täydentävät toisiaan.

Suuret pallonpuoliskot ovat monimutkainen hermosolujen ja neuromuskulaaristen kudosten ytimien vuorovaikutusjärjestelmä, joka yhdistää aivojen pääosat. Yläpinta, jota kutsutaan kuoreksi, koostuu valtavasta määrästä hermosoluja. Sitä kutsutaan harmaaksi aineeksi. Yleisen evolutionaarisen kehityksen valossa aivokuori on keskushermoston nuorin ja kehittynein muodostuminen ja suurin kehitys on saavuttanut henkilön. Hän on vastuussa suurempien neuropsykoottisten toimintojen ja monimutkaisten ihmisen käyttäytymismuotojen kehityksestä. Käytä hyödyllisen alueen lisäämiseksi puolipallon pinta kerätään taiteissa tai konvoluuteissa. Aivojen puolipallojen sisäpinta koostuu valkoisesta aineesta - hermosolujen prosesseista, jotka ovat vastuussa hermopulssien suorittamisesta ja yhteydestä muiden CNS-segmenttien kanssa.

Toisaalta kukin puolipallot jaetaan ehdollisesti neljään osaan tai osioihin: okcipital, parietal, temporal ja frontal.

Occipital lohkot

Ehdollisen osan pääasiallinen tehtävä on katselukeskuksista tulevien hermosignaalien käsittely. Se on täällä, että valon ärsykkeet muodostivat tavallisia käsitteitä väri, tilavuus ja muut kolmiulotteiset ominaisuudet näkyvän kohteen.

Pimeät osakkeet

Tämä segmentti on vastuussa kivun esiintymisestä ja signaalien käsittelystä kehon lämpösektoreilta. Tämä päättyy heidän yleiseen työhönsä.

Vasemman puolen pimeä osuus on vastuussa tietopakettien jäsentämisestä, jonka avulla voit toimia loogisten operaattoreiden kanssa, laskea ja lukea. Myös tämä sivusto muodostaa tietoisuuden ihmiskehon kokonaisvaltaisesta rakenteesta, oikeiden ja vasemmanpuoleisten osien määrittelystä, yksittäisten liikkeiden koordinoinnista yhdeksi kokonaisuudeksi.

Oikea, harjoittaa informaatiovirtojen yleistymistä, joita syntyy silmäluorien ja vasemman parietaalin avulla. Tällä sivustolla muodostuu yleinen volumetrinen kuva ympäristön ymmärtämisestä, spatiaalisesta sijainnista ja orientaatiosta, näkökulman virheellisestä laskemisesta.

Ajalliset lohkot

Tätä segmenttiä voidaan verrata tietokoneen "kiintolevyyn" - tietojen pitkäaikaiseen tallentamiseen. Se on täällä, että kaikki muistoja ja muistoja ihmisestä kerätään elinkaaren aikana tallennetaan. Oikea temporaalinen reikä vastaa visuaalisesta muistista - kuvamuistista. Vasemmalla - tallennetaan kaikki yksittäisten esineiden käsitteet ja kuvaukset, kuvien, niiden nimien ja ominaisuuksien tulkinta ja vertailu.

Mitä tulee puheentunnistukseen, molemmat ajalliset lohkot osallistuvat tähän menettelyyn. Niillä on kuitenkin erilaisia ​​tehtäviä. Jos vasen osake on suunniteltu tunnistamaan kuultujen sanojen semanttikuormitus, oikea tulkitsee intonaatiovärin ja sen rinnakkaisuuden puhujan mimikriisin kanssa. Toinen aivojen alueen tehtävä on nenähengitysreseptoreihin tulevien hermoimpulssien havainnointi ja dekoodaus.

Etulevyt

Tämä osa on vastuussa tietoisuutemme ominaisuuksista, jotka ovat kriittinen itsetunto, käyttäytymisen riittävyys, tietoisuus toimien merkityksettömyyden asteesta ja tunnelmasta. Henkilön yleinen käyttäytyminen riippuu myös aivojen etulohkojen oikeasta toiminnasta, rikkomukset johtavat riittämättömyyteen ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. Prosessin oppiminen, hallitseminen taitoja, hankkia conditioned refleksit riippuu oikea toiminta tämän osan aivoissa. Tämä koskee henkilön aktiivisuutta ja uteliaisuutta, hänen aloitettaan ja päätöksenteon tuntemusta.

GM: n toimintojen järjestämiseksi niitä edustaa taulukko:

Tajuttomien refleksien hallinta.

Tasapainon hallinta ja liikkeiden koordinointi.

Ruumiinlämmön, lihasäänen, jännityksen, unen säätely.

Tietoisuus ympäröivästä maailmasta, käsittely ja tulkinta ääreisreseptoreista tulevista impulsseista.

Tietojenkäsittely perifeerisistä reseptoreista

Sykkeen ja verenpaineen säätö. Hormonien tuotanto. Nälän, janoon, kylläisyydentilan seuranta.

Päivittäisen biologisen rytmin säätely, elimistön aineenvaihdunnan säätely.

Kognitiivisten toimintojen säätely: huomiota, ymmärrystä, kielen tuntemusta, pelon tunteen säätelyä, ajan tunnetta, iloisuuden luonnetta.

Kipu- ja lämpötaistelujen tulkinta, vastuu kyvystä lukea ja kirjoittaa, ajattelun looginen ja analyyttinen kyky.

Pitkäaikainen tietojen tallennus. Tiedon tulkinta ja vertailu, puheentunnistus ja ilmeet, hermosairauksien aiheuttamien hermoimpulssien dekoodaus.

Kriittinen itsetunto, käyttäytymisen riittävyys, mieliala. Prosessin oppiminen, hallitseminen taitoja, hankkimalla conditioned refleksit.

Aivojen osien vuorovaikutus

Lisäksi jokaisella aivo-osastolla on omat tehtävät, koko rakenne määrittää käyttäytymisen tietoisuuden, luonteen, temperamentin ja muiden psykologisten piirteiden. Tiettyjen tyyppien muodostuminen määräytyy aivojen tietyn segmentin vaihtelevalla vaikuttamisella ja aktiivisuudella.

Ensimmäinen psykoottinen tai kolerinen. Tämäntyyppisen temperamentin muodostuminen tapahtuu aivokuoren etupuolen lohojen hallitsevan vaikutuksen ja jonkin välivaiheen alaryhmän, hypotalamuksen, vaikutuksesta. Ensimmäinen synnyttää tarkoituksenmukaisuutta ja haluaa, toinen sivusto vahvistaa näitä tunteita tarvittavilla hormoneilla.

Osastojen ominaisvuorovaikutus, joka määrittelee toisen tyypin temperamentti - sanguine, on hypotalamuksen ja hippokampuksen yhteistoiminta (ajalliset lohkojen alaosa). Hippokampuksen päätehtävänä on ylläpitää lyhytaikaista muistia ja muuntaa tuloksena oleva tieto pitkäaikaiseksi muistiksi. Tämän vuorovaikutuksen tulos on avoin, inquisitive ja kiinnostunut tyyppi ihmisen käyttäytymisestä.

Melankoliset ovat kolmannen tyypin temperamenttikäyttäytymistä. Tämä variantti muodostuu parantuneesta vuorovaikutuksesta hippokampuksen ja toisen aivojen pallonpuoliskon, amygdalan, muodostamisen välillä. Samanaikaisesti aivokuoren ja hypotalamuksen aktiivisuus vähenee. Amygdala ottaa kaikki jännittävien signaalien "iskuja". Mutta koska aivojen tärkeimpien osien käsitys on estetty, reaktio stimulaatioon on alhainen, mikä vuorostaan ​​vaikuttaa käyttäytymiseen.

Vahvojen sidosten muodostaminen puolestaan ​​edustaa etulyöntiä aktiivisen käyttäytymisen malliksi. Kun aivokuori vuorovaikuttaa tämän alueen ja risat, keskushermosto tuottaa vain erittäin merkittäviä impulsseja, jättäen huomiotta merkityksettömät tapahtumat. Kaikki tämä johtaa vankan käyttäytymismallin muodostamiseen - vahva, määrätietoinen henkilö, jolla on tietoisuus ensisijaisista tavoitteista.

Brain: toiminnot, rakenne

Aivot tietenkin ovat tärkein osa ihmisen keskushermostoa.

Tutkijat uskovat, että sitä käytetään vain 8%.

Siksi sen piilotetut mahdollisuudet ovat rajoittamattomia ja niitä ei ole tutkittu. Myös kykyjen ja ihmisten kykyjen välillä ei ole suhdetta. Aivojen rakenne ja toiminnot edellyttävät kontrollin koko organismin elintärkeää aktiivisuutta.

Aivojen alueiden sijainti kallion voimakkaiden luiden suojelun alla antaa keholle normaalin toiminnan.

rakenne

Ihmisen aivot on suojattu lujasti kallon luista ja kestää lähes koko kallion tilan. Anatomisesti ehdollisesti erotetaan seuraavat aivojen osat: kaksi puolipalloa, runko ja pikkuaivo.

Toinen jako on myös hyväksytty. Aivojen osat ovat ajallisia, etupäähäntuja, samoin kuin kruunu ja pään takaosa.

Sen rakenne koostuu yli sadasta miljardista neuronista. Paino on tavallisesti hyvin erilainen, mutta saavuttaa 1800 grammaa, naisilla keskimäärin hieman pienempi.

Aivot koostuvat harmaasta aineesta. Kuori koostuu samasta harmaasta aineesta, joka muodostuu lähes koko hermosolujen massasta, jotka kuuluvat tämän elimen osuuteen.

Alla on valkoinen aine, joka koostuu neuroneista, jotka ovat johtimia, ne välittävät hermosyklisiä kehosta subcortexiin analyysia varten sekä käsikirjojen käskyjä kehon osiin.

Aivojen vastuualueet valvonnan takana sijaitsevat aivokuoressa, mutta ne ovat myös valkoisia. Deep-keskuksia kutsutaan ydinkeskuksiksi.

Edustaa aivorakennetta syvennyksessä onttoa aluetta, joka koostuu neljästä kammiosta, jotka on erotettu kanavilla ja joissa kierrätetään nesteen suojaustoimintoa. Ulkopuolella se suojaa kolmelta kuorelta.

tehtävät

Ihmisen aivot ovat organismin koko elinaimen pienimmistä liikkeistä ajattelun korkeaan tehtävään.

Aivojen osastot ja niiden tehtävät käsittävät reseptorimekanismeista saatujen signaalien käsittelyn. Monet tiedemiehet uskovat, että sen tehtäviin kuuluu myös vastuu tunteista, tunteista ja muistoista.

Yksityiskohdissa on otettava huomioon aivojen perustoiminnot sekä sen sivustojen erityisvastuu.

liike

Kaikkien organismin moottoritoiminta liittyy keskeiseen haukkumaan, joka kulkee parietaksen etupuolella. Liikkeiden yhteensovittaminen ja tasapainon ylläpitämisen syy ovat silmänräpäyksessä sijaitsevat keskukset.

Niskakyhmyn lisäksi nämä keskukset sijaitsevat suoraan pikkuaivoissa, ja tämä elin on myös vastuussa lihasmuistista. Siksi pienikasvuisen toiminnan puutteet johtavat tuki- ja liikuntaelinten toiminnan häiriöihin.

herkkyys

Kaikki aistitoiminnot ovat keskeisen gyruksen ohjauksessa, kulkevat parietaksen takareunan takana. Keskuksessa on myös kehon ja sen jäsenten aseman hallinta.

Sense elimet

Äänitunnistuksiin ajastimella sijaitsevat keskukset vastaavat. Näkymässä sijaitsevat keskukset tarjoavat henkilölle visuaalisia tuntemuksia. Heidän työnsä on selkeästi osoittanut näkemyskokonaisuus.

Gyrin lomittaminen ajallisten ja etulohkojen risteyksestä piilottaa haju-, maku- ja kosketuselämyksistä vastaavat keskukset.

Puhetoiminto

Tämä funktio on yleensä jaettu kykyyn tuottaa puhetta ja kykyä ymmärtää puhe.

Ensimmäistä toimintoa kutsutaan moottoritoiminnoksi, ja toista kutsutaan kosketustoiminnoksi. Heistä vastuussa olevat alueet ovat lukuisia ja sijaitsevat oikean ja vasemman puolipallon kouruissa.

Reflex-toiminto

Niin kutsutulla pitkänomainen osasto sisältää aloja, jotka ovat vastuussa elintärkeistä prosesseista, joita tietoisuus ei ohjaa.

Näitä ovat sydänlihakseen, hengitys, supistumista ja verisuonten laajeneminen, suojareflekseihin, kuten repiminen, aivastelu, röyhtäily, ja ohjata tilan sileän lihaksen sisäelimissä.

Shell-toiminnot

Aivoissa on kolme kalvoa.

Aivojen rakenne on sellainen, että suojauksen lisäksi kukin kuori suorittaa tiettyjä toimintoja.

Pehmeä kuori on suunniteltu varmistamaan normaalin verenkierron, jatkuvan hapen syötön jatkuvaksi toimimiseksi. Pienet verisuonet, jotka liittyvät pehmeään kalvoon, tuottavat serebrospinaalisen nesteen kammioissa.

Cobweb on alue, jossa aivo-selkäydinneste kierrättää, tekee työn, jota muualla kehossa hoidetaan imusolmukkeella. Toisin sanoen se suojaa patologisten tekijöiden tunkeutumista keskushermostoon.

Kova kuori tarttuu kallon luihin, yhdessä niiden kanssa varmistaa harmaiden ja valkoisten peräaukon vakauden, suojaa sitä iskuilta, muutoksia mekaanisilla vaikutuksilla päähän. Myös jäykkä kuori erottaa osastot.

osastot

Mitä aivoista koostuu?

Aivojen rakenteet ja perustoiminnot toteutuvat sen eri osissa. Anatomian näkökulmasta ontogeenin aikana muodostuneiden viiden yksikön elin.

Aivojen hallinnan eri osat ja ovat vastuussa yksittäisten järjestelmien ja ihmiselinten toiminnasta. Aivot ovat ihmiskehon tärkein elin, sen erityisosastot ovat vastuussa koko kehon toiminnasta.

pitkulainen

Tämä osa aivoista on luonnollinen osa selkäpuolta. Se muodostettiin aluksi ontogenesis-prosessissa, ja täällä on sijoittamattomia reflektofunktioita käsittelevät keskukset sekä hengitys, verenkierto, aineenvaihdunta ja muut prosessit, joita tietoisuus ei ohjaa.

taka-aivot

Mikä on takaraivojen vastuu?

Tällä alueella on pikkuaivo, joka on organismin pienempi malli. Se on takaraja, joka on vastuussa liikkeiden koordinoinnista, kyvystä ylläpitää tasapainoa.

Ja se on posteriorinen aivo, joka on paikka, jossa hermoimpulssit välittyvät sikiön hermosolujen kautta, jotka tulevat molemmilta raajilta ja muilta kehon osilta ja päinvastoin, eli jokaisen henkilön moottoritoimintaa valvotaan.

keskimääräinen

Tätä osaa aivoista ei ole täysin ymmärretty. Keskimmäistä aivoa, sen rakennetta ja toimintoja ei ole täysin ymmärretty. Tiedetään, että täällä sijaitsevat keskukset, jotka ovat vastuussa perifeerisestä näkemyksestä, reaktio teräviin ääniin. Tiedetään myös, että tässä ovat aivojen osat, jotka ovat vastuussa havaintoelinten normaalista toiminnasta.

väli-

Tässä on thalamus-niminen osasto. Sen kautta kulkee kaikki kehon eri osien lähettämät hermopulsseja hemisfereihin sijoitetuille keskuksille. Thalamuksen rooli on kontrolloida kehon sopeutumista, antaa vastauksen ulkoisiin ärsykkeisiin, ylläpitää aistinvaraisia ​​havaintoja normaalisti.

Välituotteessa on hypotalamus. Tämä aivo-osasto vakauttaa ääreishermoston toimintaa ja myös ohjaa kaikkien sisäelinten toimintaa. Tässä keho syttyy ja sammuu.

Se on hypotalamus, joka säätelee kehon lämpötilaa, verisuonten sävyä, sisäelinten sileiden lihasten supistumista (peristaltiikkaa) ja muodostaa myös nälän ja kylläisyyden tunnetta. Hypotalamus valvoo aivolisäkkeitä. Eli se on vastuussa hormonitoiminnan toiminnasta, se ohjaa hormonien synteesiä.

Lopullinen

Terminaalinen aivot ovat yksi aivojen nuorimmista osista. Corpus callosum tarjoaa tiedonsiirron oikean ja vasemman puolipallon välillä. Ontologian prosessissa muodostui viimeinen kaikista osista, se muodostaa tärkeimmän osan elimestä.

Lopullisen aivon kohteet suorittavat kaikki korkeammat hermostotoimet. Täällä on valtava määrä konvoluutioja, se on läheisessä yhteydessä alikorseksen kanssa, koko sen elimistöä hallitaan.

Aivot, sen rakenne ja toiminnot monella tavalla ovat tutkijoille mahdotonta.

Hänen tutkimuksessaan käsitellään monia tutkijoita, mutta he eivät ole vielä kaukana salaisuuksien ratkaisemisesta. Erikoisuus Tämän elimen oikeutensa aivot ohjaa työtä vasemmalla puolella kehoa, ja vastaa yleisestä prosesseja elimistössä, ja vasen aivopuolisko ja koordinoi oikealla puolella kehoa ja on vastuussa kykyjä, kykyjä, ajattelua, tunteita, muistia.

Joillakin keskuksilla ei ole kaksoiskappaleita vastakkaisella pallonpuoliskolla, ne sijaitsevat oikealla osastolla vasemmalla ja oikealla puolella vasemmalla.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kaikki prosessit, mistä hienomotoriikkaa kestävyys- ja lihasvoimaa sekä emotionaalinen pallo, muisti, lahjakkuus, ajattelu, älykkyys, ovat vastuussa yhden pieni kooltaan, mutta silti hyvin epäselvää ja salaperäinen rakenne, elin.

Kirjaimellisesti ihmisen koko elämä on pään ja sen sisällön hallinnassa, joten on tärkeää varoa hypotermiasta ja mekaanisista vaurioista.

Brain: rakenne ja toiminta, yleinen kuvaus

Aivot - on tärkein valvontaelimen keskushermoston (CNS), suuri joukko asiantuntijoita eri aloilla työtä yli 100 vuotta tutkimuksen rakenteeltaan ja toiminnaltaan, kuten psykiatrian, lääketieteen, psykologian ja neurofysiologian. Rakenteesta ja komponenteista hyvästä tutkimuksesta huolimatta on vielä monia kysymyksiä työstä ja prosesseista joka toinen sekunti.

Missä aivot sijaitsevat

Aivot kuuluvat keskushermostoon ja sijaitsevat kallion ontelossa. Ulkopuolella se suojelee luotettavasti kallon luut, ja sen sisällä on kolme kuorta: pehmeä, silkallinen ja kiinteä. Näiden kuorien välillä kiertää selkäydinneste - CSF, joka toimii iskunvaimentimena ja estää tämän uran liikkumisen pienillä vammoilla.

Ihmisen aivot ovat järjestelmä, joka koostuu toisiinsa liittyvistä osastoista, joista kukin osa on vastuussa tiettyjen tehtävien suorittamisesta.

Toiminnan ymmärtämiseksi ei riitä, että kuvataan lyhyesti aivoja, jotta ymmärrettäisiin, miten se toimii, sinun on ensin tutkittava sen rakennetta yksityiskohtaisesti.

Mitä aivot vastaavat

Tämä elin, kuten selkäydin, kuuluu keskushermostoon ja toimii välittäjänä ympäristön ja ihmisruumiin välillä. Sen avulla toteutetaan itseohjautuvuutta, tiedon jäljentämistä ja tallentamista, figuratiivista ja assosiatiivista ajattelua ja muita kognitiivisia psykologisia prosesseja. Esimerkiksi akateemikon Pavlovin opetusten mukaan ajatuksenmuodostus on aivojen funktio, nimittäin aivoihin perustuvien aivokuoren aivokuori, joka on korkein hermoston aktiivinen elin. Eri muistityyppien osalta aivotärähdys, limbinen systeemi ja jotkin aivokuoren osat reagoivat, mutta koska muisti voi olla erilainen, on mahdotonta täsmentää tätä toimintoa vastaava erityinen alue.

Hän on vastuussa elimistön kasvullisten elintärkeiden toimintojen hallinnasta: hengitys, ruoansulatus, endokriiniset ja erittelevät järjestelmät, kehon lämpötilan säätö.

Jotta voit vastata kysymykseen, mikä on aivojen tehtävä, sinun on ensin jaettava se osioihin.

Asiantuntijat erottavat 3 aivojen pääosaa: etu-, keski- ja rhomboid (takana) osasto.

 1. Etu hoitaa korkeampia psykiatrisia toimintoja, kuten kykyä tuntea, henkilön luonteen emotionaalinen osa, hänen temperamenttinsa ja monimutkaisten refleksiprosessiensa.
 2. Keskimäärin vastaa tulevien tietojen aistitoiminnoista ja käsittelystä kuulon, näkö ja kosketuksen elimistä. Sen keskukset pystyvät säätelemään kipuasteita, koska harmaasävy voi tietyissä olosuhteissa tuottaa endogeenisiä opiaateita, jotka nostavat tai alentavat kipukynnystä. Se toimii myös kapellimestarina korteeksin ja taustalla olevien osien välillä. Tämä osa ohjaa kehoa eri synnynnäisten refleksien kautta.
 3. Rhomboid tai back-osasto vastaa lihasäänestä, kehon koordinoinnista avaruudessa. Sen kautta tapahtuu eri lihasryhmien tahallinen liikkuminen.

Aivon laitetta ei voida yksinkertaisesti kuvata lyhyesti, sillä sen jokaisessa osassa on useita osastoja, joista kukin suorittaa tiettyjä toimintoja.

Mitä ihmisen aivot näyttävät?

Aivojen anatomia on suhteellisen nuori tiede, koska se on pitkään kielletty laeista, jotka kieltävät ruumiinavauksen ja elinten ja henkilön pään tutkimisen.

Aivojen alueen topografisen anatomian tutkiminen pään alueella on välttämätöntä erilaisten topografisten anatomisten häiriöiden tarkan diagnoosin ja onnistuneen hoidon kannalta, esimerkiksi: kallon vammoja, verisuoni- ja onkologisia sairauksia. Kuvitella, mitä ihminen näyttää, sinun on ensin tutkittava ulkonäkö.

Ulkonäköä ajatellen GM on vaalean keltaisen värin gelatiininen massa, joka suljetaan suojakuoreen, kuten kaikki ihmiskehon elimet, ja ne koostuvat 80%: sta vettä.

Suuret puolipallot miehittävät käytännössä tämän elimen tilavuutta. Ne peittyvät harmaalla aineella tai kuorella - hermostuneen psyykkisen toiminnan korkeimmasta elimestä ja sisäpuolelta - valkoisesta aineesta, joka koostuu hermopäätteistä. Sivupalkkien pinta on monimutkainen kuvio, koska gyri ja rullat kulkevat eri suuntiin niiden välillä. Näiden konvektioiden tapana on jakaa ne useisiin jakautumiin. On tunnettua, että jokainen osa suorittaa tiettyjä tehtäviä.

Jotta ymmärtää, miten ihmisen aivot näyttävät, ei riitä tutkia niiden ulkonäköä. On olemassa useita oppimistekniikoita, jotka auttavat oppimaan aivojen sisältä osasta.

 • Sagittal-viilto. Se on pituussuuntainen viilto, joka kulkee ihmispään keskellä ja jakaa sen 2 osaan. Se on kaikkein informatiivinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla diagnosoidaan tämän elimen erilaisia ​​sairauksia.
 • Etuosan osa aivojen näyttää poikkileikkaus suurempia osuuksia ja antaa meille mahdollisuuden harkita joukko, hippokampus ja aivokurkiaisen, ja talamuksen ja hypotalamuksen jotka ohjaavat elintärkeitä kehon toimintoja.
 • Vaakasuora leikkaus. Antaa harkita tämän uran rakenteen vaakatasossa.

Aivojen anatomia sekä ihmisen pään ja kaulan anatomia ovat vaikeita esineitä tutkittaessa useista syistä, mukaan lukien se, että heidän kuvauksensa vaatii suuren määrän materiaalin tutkimista ja hyvän kliinisen koulutuksen.

Miten ihmisen aivot toimivat

Tutkijat ympäri maailmaa tutkivat aivoja, sen rakenteita ja tehtäviä. Viime vuosina on tehty monia tärkeitä löydöksiä, mutta tätä kehon osaa ei ole täysin ymmärretty. Tämä ilmiö johtuu siitä, että aivojen rakenne ja toiminnot tutkitaan monimutkaisesti kullasta erikseen.

Aivorakenteiden rakenne puolestaan ​​määrittää tehtävät, joita sen yksiköt suorittavat.

On tunnettua, että tämä elin koostuu hermosolujen (neuronien) toisiinsa nippua rihmamaisia ​​outgrowths, mutta samanaikaisesti niiden vuorovaikutus tapahtuu yhtenä järjestelmänä, on edelleen epäselvä.

Aivon rakenne, joka perustuu kallon sagittaalin leikkauksen tutkimukseen, auttaa tutkimaan osastoja ja kuoria. Tässä kuviossa, voidaan harkita aivokuori, mediaalisen pinnan aivopuoliskot, piipun rakenne, pikkuaivot ja aivokurkiaisen, joka koostuu telan tynnyri, polven ja nokka.

GM on luotettavasti suojattu ulkopuolelta kallon luista, ja sisällä 3 aivokalvot: yritys arachnoid ja pehmeä. Jokaisella niistä on oma laite ja suorittaa tiettyjä tehtäviä.

 • Syvä pehmeä kuori peittää ja selkärangan ja aivojen, mikä tulee kaikki halkeamat ja uurteet sekä aivopuoliskot, ja hänen sarakkeessa ovat verisuonia, jotka ravitsevat kehoa.
 • Spiderweb erotetaan ensimmäisestä CSF: n (cerebrospinal fluid) täynnä olevasta subarachnoid-tilasta, johon myös verisuonet sijaitsevat. Tämä vaippa koostuu sidekudoksesta, josta lähtee haaroittumisen rihmamaisia ​​lisäkkeet (nauhat), ne kudotaan pehmeä kuori ja iän niiden määrä lisääntyi, mikä vahvistaa yhteyden. Niiden välillä. Arachnoidikalvon ulkonevat punktat projisoivat kova-aineen sinusien lumen.
 • Kova kuori tai pachymenix, koostuu sidekudoksen aineesta ja siinä on kaksi pintaa: yläosa, kyllästetty verisuonilla ja sisäinen, joka on sileä ja kiiltävä. Tämä puoli pahimeninks vieressä aivojen aine, ja ulkoinen - kallo. Kiinteän ja arachnoidisen kuoren välillä on kapea tila, joka on täytetty pienellä määrällä nestettä.

Terveellisen henkilön aivot noin 20% veren kokonaismäärästä kiertyy selän takana olevan aivojen verisuonien kautta.

Aivot voidaan visuaalisesti jakaa kolmeen pääosaan: 2 isoa puolipalloa, runkoa ja pikkuaivoja.

Harmaainen aine muodostaa aivokuoren ja peittää aivojen puolipallon pinnan, ja sen pieni määrä ytimien muodossa löytyy keskiviivasta.

Kaikilla aivoyksiköillä on kammioita, joiden ontelossa liikkuu lipeä, joka muodostaa niissä. Tällöin 4 kammion fluidit tulevat subarachnoid-tilaan ja huuhtoutuvat.

Aivojen kehitys alkaa sikiön kohdunsisäisestä löydöksestä ja lopulta se muodostuu 25 vuoden ikäiseksi.

Aivot tärkeimmät osat

Mikä on aivot ja tutkia tavallisen ihmisen aivojen koostumusta voidaan nähdä kuvista. Ihmisen aivojen rakennetta voidaan tarkastella usealla eri tavalla.

Ensimmäinen jakaa sen aivoihin muodostaviin komponentteihin:

 • Terminaalia edustavat kaksi suurta puolipalloja, jotka yhdistävät korpus callosum;
 • välituotteena;
 • keskimäärin;
 • pitkulainen;
 • posterior raja medulla oblongata, pikkuaivot ja silta jättävät sen.

On myös mahdollista tunnistaa ihmisen aivojen tärkein koostumus, nimittäin se sisältää kolme suurta rakennetta, jotka alkavat kehittyä alkiokehityksen aikana:

Joissakin opetusvälineissä aivokuori on jaettu osastoihin, joten jokaisella on tietty rooli korkeassa hermostossa. Niinpä erotetaan etummaiset osat: etumaiset, temporaaliset, parietaaliset ja okcipitalialueet.

Suuri puolipallo

Aluksi tarkastelemme aivojen puolipallon rakennetta.

Lopullinen Ihmisen aivot ohjaa kaikki tärkeät prosessit ja jaettu keskeinen ura 2 aivopuoliskon kattaa ulkopuolella kuori tai harmaa aine, ja sisäpuoli muodostuu valkoista kiinteää ainetta. Keskinäisen gyruksen syvyydessä keskenään ne yhdistyvät corpus callosum, joka toimii yhdistävänä ja välittävänä informaatiolinkinä muiden yksiköiden välillä.

Harmaisen aineen rakenne on monimutkainen ja riippuen paikoista koostuu 3 tai 6 solukerrosta.

Kukin lohko on vastuussa suorittamisesta tiettyjen toimintojen ja koordinoi liikkumista raajojen kädellään, esimerkiksi, oikealla puolella käsittelee sanallinen tiedot ja vastaa avaruudellinen suuntautuminen, kun vasen erikoistunut älyllisen toiminnan.

Jokaisella pallonpuoliskolla asiantuntijat tunnistavat 4 vyöhykettä: etusuuntaista, silmää, parietaalista ja ajallista, he suorittavat tiettyjä tehtäviä. Erityisesti aivokuoren parietaalinen osa on vastuussa visuaalisesta toiminnosta.

Tieteen, joka tutkii aivojen pallonpuoliskon aivokuoren yksityiskohtaista rakennetta, kutsutaan arkkitehtonisesti.

Pitkä aivot

Tämä osasto on osa aivoruuvaa ja toimii linkkinä selkäosan ja terminaalisen osaston sillan välillä. Koska se on siirtymäkausi, se yhdistää selkäsauman piirteet ja aivojen rakenteen ominaisuudet. Tämän osaston valkoista ainetta edustavat hermokuitut ja harmaat aineet ytimien muodossa:

 • Oliivi on ydin, joka on täydentävää osaa pikkuhoususta, joka vastaa tasapainosta;
 • Retikulaarinen muodostus yhdistää kaikki aistinvaraiset elimet keskiviivasta, osittain vastuussa tiettyjen hermojärjestelmän osista;
 • Kallon hermojen ytimet, niihin kuuluvat: glosofaryngeaalinen, vaeltava, ylimääräinen, sublingvaarinen hermoja;
 • Hengityksen ja verenkierron ytimet, jotka liittyvät vagushermon ytimiin.

Tämä sisäinen rakenne johtuu aivorungon toiminnasta.

Se vastaa kehon suojaavista reaktioista ja säätelee elintärkeitä prosesseja, kuten sydämentykytystä ja verenkiertoa, joten tämän komponentin vahingoittuminen johtaa välittömään kuolemaan.

Varolijevin silta

Aivojen rakenne sisältää variolionisillan, se toimii linkkinä aivojen aivokuoren aivokuoren, pikkuaivot ja selkäydin. Se koostuu hermokuiduista ja harmaasta aineesta, lisäksi silta toimii aivojen ruokintaan johtavan valtimon johtajana.

Keski-aivot

Tällä osalla on monimutkainen rakenne ja se koostuu katosta, renkaan keskivälin osasta, Silvian vesijohtovedestä ja jaloista. Alaosassa se rajoittuu takaosaan, toisin sanoen variolion siltaan ja pikkuaivoon, ja yläosassa se on keskiaikainen aivo kytketty terminaaliin.

Katto koostuu neljästä kukkulasta, joiden sisällä nimet sijaitsevat, ne toimivat silmien ja kuuloelinten vastaanottamien tietojen käsityksen keskuksina. Siten tämä osa sisältyy tietoalueiden vastuualueeseen ja viittaa muinaisiin rakenteisiin, jotka muodostavat ihmisen aivojen rakenteen.

pikkuaivot

Pikkuaivot vie lähes koko takaosa ja toistaa perusperiaatteet ihmisaivojen rakenteen, joka koostuu 2 pallonpuoliskon ja koulutuksen Gypsy liittämistä. Pikkuaivon lohojen pinta peitetään harmaalla aineella, ja sisällä ne ovat valkoisia, lisäksi hemisfäärin harmaa aine muodostaa 2 ytimen. Valkoinen aine kolmen parin parin avulla yhdistää pikkuaivot aivojen ja selkäytimen rungon kanssa.

Tämä think tank vastaa ihmisen lihasten moottoriaktiivisuuden koordinoinnista ja säätelystä. Se auttaa myös ylläpitämään tiettyä asentoa ympäröivässä tilassa. Vastuu lihasmuistista.

Aivokuoren rakenne on melko hyvin tutkittu. Siten se on monimutkainen kerroksellinen rakenne, jonka paksuus on 3-5 mm, joka peittää suuret puolipallon valkoiset aineet.

Aivokuori muodostuu neuroneista, joissa on lanka-, prosessi-, afferentti- ja efferentit hermovärit, glia (antavat impulssilähetystä) nippuja. Siinä on 6 kerrosta, rakenteeltaan erilainen:

 1. rakeinen;
 2. molekyyli-;
 3. ulompi pyramidi;
 4. sisäinen rakeinen;
 5. sisäinen pyramidi;
 6. Viimeinen kerros koostuu prominenttien solujen karasta.

Se kestää puolet hemisfereiden tilavuudesta ja sen pinta-ala terveellisessä ihmisessä on noin 2200 neliömetriä. katso Kuoren pinta peitetään haaroilla, joiden syvyys on kolmasosa koko alueesta. Molempien puolipallojen solujen koko ja muoto ovat ehdottomasti yksilöllisiä.

Kuori muodostettiin suhteellisen hiljattain, mutta se on koko ylemmän hermoston keskus. Asiantuntijat erottavat useita osia sen kokoonpanossa:

 • Neokorteeksi (uusi) pääosa kattaa yli 95 prosenttia;
 • arkkikeksi (vanha) - noin 2%;
 • paleokortex (muinainen) - 0,6%;
 • keskikirsasta, on 1,6% kokonaiskuoresta.

Tiedetään, että aivokuoren toimintojen lokalisointi riippuu hermosolujen sijainnista, joka kaappaa jonkin tyyppiset signaalit. Siksi erotetaan kolme keskeistä käsitystä:

Jälkimmäinen alue on yli 70% aivokuoresta, ja sen keskeinen tarkoitus on sovittaa yhteen kahden ensimmäisen vyöhykkeen toiminta. Se on myös vastuussa tietojen vastaanottamisesta ja käsittelemisestä aistivyöhykkeestä ja näiden tietojen aiheuttama kohdennettu käyttäytyminen.

Aivojen puolipallon ja peräaukon kuoren välillä on alikorseksi tai muulla tavalla - subkorttiset rakenteet. Se koostuu visuaalisista kuoppia, hypotalamuksesta, limbisestä järjestelmästä ja muista hermosolmuista.

Aivojen päätoiminnot

Aivojen tärkeimmät toiminnot ovat ympäristöstä saatujen tietojen käsittely sekä ihmiskehon ja sen henkisen toiminnan liikkumisen seuranta. Jokainen aivoyksiköistä vastaa tietyistä tehtävistä.

Pitkittynyt aivot ohjaavat kehon suojaustoimintojen toimintaa, kuten vilkkua, aivastelua, yskää ja oksentelua. Hän valvoo myös muita refleksejä elintärkeitä prosesseja - hengittämistä, syljeneritystä ja mahahumpoja, nielemistä.

Variolievin sillan avulla suoritetaan koordinoitua silmien ja kasvojen ryppyjä.

Pikkuaivo ohjaa kehon moottoria ja koordinaatiotoimintaa.

Keskimmäistä aivoa edustaa jalka ja nelinkertainen (kaksi kuuloaista ja kaksi visuaalista hillocks). Avun avaruuteen, kuulemiseen ja visuaalisuuteen selkeytyvän avun ansiosta hänen silmänsä lihakset ovat vastuussa. Vastuu pään refleksistä ärsyyntymisen suuntaan.

Väliaikainen aivo koostuu useista osista:

 • Thalamus on vastuussa tunteiden muodostumisesta, esimerkiksi kipu tai maku. Lisäksi hän hallitsee ihmisen elämän tuntuvia, kuulovia, hajuhaittoja ja rytmiä;
 • Epithalamus koostuu epifyysistä, joka kontrolloi päivittäisiä biologisia rytmejä, erottamalla kevyt päivä herätyksen ajaksi ja terveen unen aikaan. Se kykenee havaitsemaan valon aallot kallon luista läpi niiden intensiteetin mukaan, tuottaa sopivat hormonit ja ohjaa aineenvaihduntaprosesseja ihmiskehossa;
 • Hypotalamus on vastuussa sydämen lihasten työstä, kehon lämpötilan normalisoinnista ja verenpaineesta. Apua käyttäen annetaan signaali stressihormonien vapautumiselle. Vastuu nälän, janoisuuden, ilon ja seksuaalisuuden tunteesta.

Aivolisäkkeen takana oleva osa on hypotalamusalueella, ja se on vastuussa hormonien tuotannosta, johon riippuu murrosikä ja ihmisen lisääntymisjärjestelmän toiminta.

Jokainen pallonpuoliskolla on vastuussa erityistehtäviensä suorittamisesta. Esimerkiksi oikea suuri puolipallo kerää tietoa ympäristöstä ja kokemuksesta kommunikoinnista sen kanssa. Se ohjaa raajojen liikkumista oikealla puolella.

Vasemmalla pallonpuoliskolla on puheenkeskus, joka vastaa ihmisen puheesta, se myös ohjaa analyyttistä ja laskentatoimintaa, ja sen abstrakti ajattelu muodostuu sen aivokuoresta. Vastaavasti oikea puoli ohjaa raajojen liikkumista sivusta.

Aivokuoren rakenne ja toiminta ovat suoraan riippuvaisia ​​toisistaan, joten köydet ehdollisesti jakavat sen useisiin osiin, joista jokainen suorittaa tiettyjä toimintoja:

 • ajallinen lohko, ohjaa kuulo ja viehätys;
 • niskakappale säätää näköä;
 • parietaalisessa kosketuksen ja maun merkityksessä;
 • Etumaiset osat ovat vastuussa puheesta, liikkumisesta ja monimutkaisista ajatteluprosesseista.

Limbinen järjestelmä koostuu hajuhaasteista ja hippokampusta, joka on vastuussa organismin mukauttamisesta muutoksiin ja organismin tunnepitoisen komponentin säätämiseen. Sen avulla luodaan vakaita muistoja, jotka johtuvat äänien ja tuoksujen yhdistämisestä tietyllä ajanjaksolla, jonka aikana aistillisia iskuja esiintyi.

Lisäksi se ohjaa syvän unen, datan tallennusta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä muisti, henkisen toiminnan valvonta endokriinisen ja autonomisen hermoston on mukana muodostumista lisääntymisen.

Miten ihmisen aivot toimivat

Ihmisen aivojen työ ei pysähdy edes unessa, tiedetään, että koomissa olevat henkilöt ovat myös jonkin verran osastoja, kuten niiden tarinat osoittavat.

Tämän elimen päätyö tehdään suuren pallonpuoliskon avulla, joista jokainen on vastuussa tietystä kyvystä. Huomataan, että pallonpuoliskolla eivät ole samankokoisia ja toiminta - oikea puoli vastaa visualisointi ja luova ajattelu on yleensä suurempi kuin vasemmalla puolella, joka vastaa logiikkaa ja teknistä ajattelua.

On tunnettua, että miehillä on enemmän aivoja kuin naisilla, mutta tämä ominaisuus ei vaikuta henkisiin kykyihin. Esimerkiksi Einsteinin luku oli keskimääräistä alhaisempi, mutta hänen parietaalinen vyöhykkeensä, joka on vastuussa kuvien tunnistamisesta ja luomisesta, oli suuri, mikä antoi tutkijalle mahdollisuuden kehittää suhteellisuusteoria.

Jotkut ihmiset ovat ylivoimaisia, tämä on myös tämän ruumiin ansio. Nämä ominaisuudet näkyvät nopeassa kirjoitus- tai lukemisessa, kuvamuistissa ja muissa poikkeavuuksissa.

Joka tapauksessa tämän ruumiin aktiivisuus on erittäin tärkeä ihmisen kehon tietoisessa hallinnassa, ja aivokuoren läsnäolo erottaa ihmisen muista nisäkkäistä.

Mitä tutkijoiden mukaan jatkuvasti esiintyy ihmisen aivoissa

Asiantuntijat tutkivat psykologisia valmiuksia aivojen uskovat, että suorituskyky kognitiivisten ja henkisiä toimintoja esiintyy seurauksena biokemiallisten virtaukset, mutta tämä teoria on parhaillaan kyseenalaiseksi, koska tämä elin - biologisen kohteen ja periaate mekaanisen vaikutuksen ei salli tietää sen luonteen täysin.

Aivot ovat eräänlainen koko organismin reuna, joka suorittaa valtavan määrän tehtäviä päivittäin.

Aivojen rakenteen anatomisia ja fysiologisia piirteitä on tutkittu jo vuosikymmenien ajan. On tunnettua, että elimellä on erityinen paikka ihmisen keskushermoston rakenteessa ja sen ominaisuudet ovat erilaiset jokaiselle henkilölle, joten on mahdotonta löytää kahta täysin identtistä ajattelutapaa.

Aivojen rakenne ja toiminta

Ihmisen aivot (enkefaloni, aivot) on elin, joka ei ainoastaan ​​hallitse kaikkia sisäisiä prosesseja, vaan vastaa myös tunteista, tunteista, ajatuksista, muistoista ja käyttäytymisestä. Aivojen rakenne ja toiminnot erottavat ihmiset muista elävän maailman edustajista kehittyneemmiksi kehittyneiksi ja monimutkaisemmiksi olentoiksi, jotka aiheuttavat erilaisia ​​mahdollisuuksia.

Aivot painavat noin 1-2 kg, se on noin 2% henkilön kokonaispainosta. Tästä huolimatta hermosolut kuluttavat noin 50% kehon kokonaisglukoosista ja 20% verestä kulkee aivojen läpi. Keskushermoston yksinkertaistetun ymmärtämisen kannalta on tavallista erottaa osat.

Erilaiset kirjoittajat kuvaavat aivojen rakenteen eri kriteerejä, monia järjestelmiä ja taulukoita. Perus perustuu yksittäiseen aktiviteettiin tai alkionjaksoon. Aivojen pääalueen rakenne, kuten sen toiminta, aiheuttaa yhä lukuisia teorioita ja kiistoja.

Analysoimme aivojen rakennetta ja ominaisuuksia (lyhyesti)

Oblong (myelencephalon)

Kaikki alle, ehdollisesti päättyy ennen silmän aukkoa.
Medulla oblongata suorittaa erilaisia ​​toimia. Vilkkuu, aivastelu, yskä, oksentelu paljastavat suojaavan roolin. On tärkeitä keskuksia, jotka valvovat hengitystä ja verenpainetta. Ne pitävät yllä vakaata ja optimaalista verikoostumusta, vastaanottavat tietoja reseptoreista ja siirtävät ylimpiin yksiköihin, auttavat myös säilyttämään kehon asentoa ja liikkeiden yhteensovittamista.

Se kuljettaa kaiken tämän aivojen hermojen, ydinvoimakkuuden (oliivi), hermoväylän (pyramidin, ohuen ja kiilamaisen nipun) ytimien ansiosta.

Varolijevin silta

Silta on lineaarisen ja keski-aivojen mukainen. Se sisältää sorkkareiden, kasvojen, trigeminaalisten ja hermojen vetämisen, keski- ja sivusilmukan, kortikospospinaalisten ja kortikobobarbar-refleksikaarien ytimet. Sen rakenne antaa ihmiselle mahdollisuuden syödä, ilmaista tunteitaan ilmeitä, kuulla, tuntea ihon kasvot, huulet. Nämä toimet toteutetaan yhteistyössä muiden rakenteiden kanssa.

Keskiarvo (Mesencephalon)

Keskellä aivoissa katto ja jalat ovat erottuvia. Katto on kuulo- ja näkövastuuta, niissä on vastaavat sydän- ja subkorttikeskukset. Aivojen jalat sisältävät reittejä. Ne on jaettu renkaaseen ja pohjaan. Renkaalla on ekstrapyramidaalisia reittejä, jotka ovat vastuussa koordinoinnista ja automatismista. Perusta koostuu tapoista yhdistää muiden osastojen kanssa.

Cerebellum (pikkuaivo)

Pienrenkaan ulkonäkö muistuttaa suurta aivoa. Hänellä on myös jäljellä ja oikein osia ja niiden välillä on "mato". Pikkuaivo liittyy kaikkiin toiminnallisiin yksiköihin. Tämä yhteys johtuu pikkuaivojen pedoista.

Nivelen nippujen avulla pikkuaivo ottaa kopion tiedoista selkäydin ja aivojen kynsien kuoren välillä. Hän vertailee tietoja siitä, mitä tapahtuu juuri nyt, ja tietoa siitä, miten sen pitäisi olla. Virheiden korrelaation jälkeen pikkuaivo lähettää hälytyksen moottorikeskuksiin. Siten hän korjaa refleksit, automaattiset ja mielivaltaiset liikkeet. Huolimatta hermosolujen yhteydestä aivojen puolipallon harmaaseen aineeseen, toimintoja ei voi valvoa tajunnan kautta.

Kiitos pikkuaivot henkilö voi kävellä, kirjoittaa, ja näppäimistöä soittamaan soittimia, ajaa pyörällä. Tiedon vastaanottamisen lihakset, jänteet, tasapainohäiriöitä, se säätelee tasapainoa, ryhtiä, pehmeät liikkeet, asennot, tajuaa automatiikkaa liikkeiden, lihasmuistia

Väliaika (diencephalon)

Väliaikainen aivot koostuvat talamainen aivojen thalamencephalon ja hypothalamus hypothalamus.

Thalamencephalon puolestaan ​​koostuu seuraavista:

Thalamus. Hän on kaikenlaisen herkkyyden keräilijä. Täällä kaikki kehon reseptoreista tulevat signaalit yhdistetään, analysoidaan ja vaihdetaan, lukuun ottamatta hajuaistiota. Thalamus on myös vastuussa emotionaalisesta reaktiosta, ilmeistä, käyttäytyneistä ärsykkeistä.

Epitalamus. Tätä muodostumista kutsutaan toisella tavalla. Se säätelee sisäisten prosessien virtausta luonnollisen luonnon rytmin mukaan.

Metatalamus. Sisältää kuulokojeista ja visioista vastuussa olevia soluryhmiä.

Hypotalamus on neuroendokriininen keskus. Kasvatusjärjestelmä ohjaa laitoksen osaa kehon toiminnasta. On erilaisia ​​reseptoreja, jotka tuntevat verenlaskun muutoksia, elintärkeiden aineiden pitoisuuden tasoa. Vastaanotettuja tietoja käsitellään keskusyhteyden kautta. He laulavat keskellä janoa, nälkää, pelkoa ja iloa. Riippuen vegetatiivisen vaikutuksen tyypistä hypotalamus on jaettu kahteen osaan. Etuosa valvonnan parasimpatiku (rentoutuminen verisuonten seinämiin, hidastaa sydämen, lisääntynyt suoliston liikkuvuutta), takana - sympathico (sydämen tiheälyöntisyys, kohonnut verenpaine, keuhkoputken).
Hypotalamuksella on läheinen yhteys aivolisäkkeen kanssa. Yhdessä he toteuttavat organismin humoraalisen säätelyn. He erittävät hormonit, jotka säätelevät suolojen ja veden vaihtoa, kohdun sävyjä, työvoiman käyttöönottoa ja imettämistä, syntetisoivat hormoneja, jotka säätelevät muiden hormonaalisten rauhasten toimintaa.

Lopullinen (telencephalon)

Lopullisella aivoilla on rakenne, joka muistuttaa pikkuaivoa - koostuu kahdesta suuresta pallonpuoliskosta, jotka yhdistävät korpus callosumiaan, peitetty kuoren cortex cerebriin. Se on erityinen monikerroksinen kudos, jossa eri hermosoluja jaetaan. Suuremmalle alueelle kuori muodostaa kouruja ja hillokkeja. Gyruksen arkkitehtuuri on yksilöllinen jokaiselle henkilölle. Mutta kaikilla on voimakkaimmat ja syvemmät kourut. He jakavat kaiken osakkeisiin. Jokainen osake suorittaa tietyn mahdollisuuden.

Tämän divisioonan lisäksi tutkijat ovat tehneet koko karttoja analysaattoreiden aloilla. Yleisimmät moottori- ja aistinvaraiset homunculus.
Kentät jaetaan paitsi toiminnoilla, myös käsityksillä. Ensisijaiset vastaanottavat tietoja aisteista. Henkilö katsoo makua, lämpötilaa, näkee värin, muodon ja kuulee äänen. Toissijainen yleistää tietoja, luo kuva. Oletetaan, että henkilö näkee keltaisen pyöreän esineen, tuntuu karkealta, tuntee tyypillisen haju, hapan maku. Jo jolla on kokemusta, henkilö tietää, että tätä kohdetta kutsutaan sitruunaksi. Näiden kenttien ansiosta ihmiset erottavat esineet keskenään. Tertiary-kentät auttavat tekemään johtopäätöksiä ja sen perusteella tekemään toimia, esimerkiksi käyttämään työkaluja.

Analysointikenttien lisäksi assosiatiiviset alueet erotetaan toisistaan. Nämä alueet muodostavat yhteyden aivokuoren eri alueiden ja kenttien välillä. Heille voi tehdä monimutkaisia ​​toimia, kuten puhe, lukeminen, kirjoittaminen, ajattelu, muisti ja muut.

Lopullisessa aivoissa on edelleen tavallista eristää limbinen järjestelmä. Tämä erilaisten rakenteiden yhteenliittymä vastaanottaa signaaleja elimen toiminnan muutoksesta. Vastaanotetun signaalin mukaan vertaindeksin muutos limbinen järjestelmä korjaa toisen järjestelmän toimintaa. Joten, vahingon kärsineen elimen korvaaminen on terveellistä, sopeutumista stressaavisiin tilanteisiin.
Tutkittuaan aivojen rakenteessa ja rooli aivopuoliskot, voidaan päätellä, että se on jatkuvassa optimaaliset arvot, ohjaa ehdottomia ja ehdollisia refleksejä ovat synnynnäisiä, hankittu kokemus. Ja mikä tärkeintä, harmaa aine materialisoi psyykkeen, ihmisen mielen, älyn. Suuren aivon toiminnot erottavat ihmisen eläimestä.

Aivojen rakenne on looginen ja johdonmukainen

Ihmisen aivojen rakenne on erittäin kiinnostava. Huolimatta tekniikan kehityksestä ja tutkimustekniikoista, tiedemiehet lopettavat uusien aivojen rakenteiden avaamisen. Yksinkertaistettu ymmärrystä analyysi organisaatiosta paljastaa vain lukuisia keskinäisiä yhteyksiä ja keskinäisiä vaikutuksia osastojen aivoja. Jokainen rakenne edistää sen erityistä panosta aivotoiminnan suorituskykyyn. Aivojen rakenne on looginen ja johdonmukainen.

Kaikkien funktionaalisten yksiköiden hyvin koordinoidut toiminnot edistävät homo sapienien maksimaalista riippuvuutta luonnollisiin olosuhteisiin, ylläpitää optimaalisen tasapainon kaikkien prosessien parametrien välillä kehossa. Aivojen antiikin filogeneettiset osat ohjaavat sisäisten järjestelmien riittävää elintärkeää aktiivisuutta, suorittavat selviytymisen edellyttämät luontaiset reflekseet. Uudet verkkosivut evoluutiokäsityksessä ymmärtävät ihmisen psyykkisen pallon, yhteiskunnan käyttäytymisen ja itsetietoisuuden. Vyöhykkeen toiminnan rikkominen johtaa vammaisuuteen. Aivojen rakenteen ja sen toiminnan kliinisten oireiden rikkominen voidaan määrittää lokalisoimalla.